Mitä perheessä tapahtuu, kun nuori päättää lakata syömästä lihaa? – Katri Pellikka tutkii gradussaan perheiden muuttuvia ruokakäytäntöjä

posted in: Yleinen | 0

Yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten perheissä eletään usein ruuhkavuosia – vanhempien työt, lasten opinnot ja harrastukset sekä muut arjen askareet vievät leijonanosan arkipäivistä. Yksi toistuvista kodin arkirutiineista on ruokailujen järjestäminen. Yksittäinen ateria on usein monien eri arvojen, mieltymysten ja rajoitusten väliltä haettu kompromissi, jonka avulla pyritään parhaimman mukaan ruokkimaan kaikki tuolla aterialla mukana olevat perheenjäsenet.

Lihan syömisen vähentäminen on oiva tapa vähentää oman ruokailun aiheuttamaa ympäristökuormaa. Tähän tavoitteeseen pyritään monin eri keinoin, ja myös nuoret tekevät aktiivisesti omia ruokavaliopäätöksiään. Mutta mitä perheessä tapahtuu, kun kotona asuva nuori päättää joko vähentää lihansyöntiä tai peräti lopettaa sen kokonaan? Millaisia reaktioita, haasteita ja muutoksia se saa aikaan?

Helsingin yliopiston kotitaloustieteen opiskelija Katri Pellikka etsii vastausta näihin kysymyksiin pro gradu -tutkimuksessaan. Tutkimuksen tavoitteena ei ole niinkään etsiä syitä tai perusteluja ruokavalinnoille tai niiden muutoksille, vaan kuvailla sitä, mitä perheissä käytännössä tapahtuu, kun yksi osanen muuttuu. Tutkimukseen osallistuvat pitävät viikon ajan kuvapäiväkirjaa syömisestään. Päiväkirjojen avulla keskustellaan ruokailun tuomista muutoksista perheen arkeen.  Tutkimushaastateltavat tulevat Jyväskylästä, POPRASUS-hankkeen kumppanikouluista.