Marita Kettunen nostaa gradussaan keittiön arjen keskiöön

posted in: Yleinen | 0

Syyskuussa Syken harjoittelijana aloittanut Marita Kettunen kirjoittaa graduaan osana POPRASUS -hanketta. Hän toimii myös tutkijoiden oikeana kätenä kouluruokakokeilujen koordinoinnissa. Kettunen tulee kuluttajaekonomian oppiaineesta Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Gradussaan Kettunen tarkastelee, miten kasvisruokailu sovitetaan osaksi keittiöiden ja ruokaloiden arkea. Uudet kouluruokasuositukset kannustavat kasvisten lisäämiseen sekä suosittavat kasvisruokavaihtoehdon tarjoamista päivittäin kaikille oppilaille. Kasvisvaihtoehto onkin tuotu linjastoihin yhteistyökouluissamme Liperissä, Asikkalassa ja Jyväskylässä.

”Olen kiinnostunut, mitä käytännössä tapahtuu, kun kasvisruoka tuodaan lihavaihtoehdon rinnalle”, Kettunen kertoo, ”pyrin pääsemään kiinni muutokseen ja sen esteisiin haastattelemalle ruokapalvelujen henkilökuntaa.”

”Keittiöiden työntekijät ovat osoittautuneet suoranaisiksi mestareiksi kouluruokailua ohjaavien sääntöjen, ihanteiden ja ohjeiden yhteensovittamisessa. Nyt ihanteiden ja vaatimusten joukkoon lisätään uusia tekijöitä, mikä vaatii luovimista”, Kettunen jatkaa.

Kettunen päättää harjoittelun joulukuussa. Hän jatkaa gradun tekoa Suomen ympäristökeskuksen vierailevana tutkijana.