Tulevaisuustyöpaja ruokajärjestelmän muutoksesta asiantuntijoille PERUTTU

posted in: Yleinen | 0

Ymmärryksemme ruokajärjestelmän ympäristövaikutuksista on kasvanut runsaasti viime vuosina.
Samalla yhteiskuntamme on voimistuvien kansanterveysongelmien äärellä. Tutkimustieto viittaa
kasvavassa määrin siihen suuntaan, että ympäristö- ja terveysnäkökohtia pystytään edistämään
samansuuntaisilla politiikkatoimenpiteillä.

Puolen päivän mittaisessa työpajassa tarkastelemme, millaisia systeemisiä muutoksia ja keinoja
tarvitsemme, kun pyrkimyksenä on kasvispainotteisempi Suomi vuoteen 2030 mennessä.
Tunnistamme myös jännitteitä, joita murrokseen sisältyy. Työpajaan on kutsuttu Kestävän
kehityksen toimikunnan sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsenet.

Ruokajärjestelmässä vanhat rakenteet ovat korvautumassa uusilla muun muassa teknologisen
kehityksen, talouden ja politiikan muuttuvien painopisteiden sekä sosio-kulttuurisen murroksen
myötä. Esimerkiksi muuttuvat ravitsemussuositukset, ilmastopoliittiset linjaukset, kuluttajien
mieltymykset, ruokapalveluiden kasvisruoan tarjonta, kaupungistuminen sekä väestön ikääntyminen
kietoutuvat ilmiöinä toisiinsa ja rakentavat yhdessä ruokajärjestelmää, joka tulee näyttämään monelta
osin erilaiselta vuonna 2030 kuin nyt. Samalla päätöksentekijöillä on yhä suurempi tarve ymmärtää
tätä yhteiskunnan monitahoista muutosta.

Tulevaisuustyöpaja koostuu kiinnostavista alustuspuheenvuoroista, jotka käsittelevät terveys- ja
ympäristöteemoja, muutosdynamiikkaa sekä ruokajärjestelmän rakennetta. Tämän jälkeen
osallistujat pääsevät pohtimaan pienryhmissä eri teemojen kautta tulevaisuuden muutostekijöiden
rakentumista sekä näihin kytkeytyviä vuorovaikutuksia. Päivän lopuksi hahmotellaan synteesiä siitä,
mistä ruokajärjestelmän muuttumisessa kasvispainotteisemmaksi voisi kokonaisuudessaan olla kyse.

Aika: 19.11.2019 klo 12:00 – 16:00
Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki

HUOM. Työpaja on valitettavasti jouduttu peruuttamaan.

Päivän ohjelma

12:00 – 12:45  

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Professori Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto

Ravitsemusneuvottelukunnan näkemys kasvisten kulutuksesta Suomessa 2030

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, Maa- ja metsätalousministeriö

IPCC:n ja Agenda 2030 terveiset kasvisruokakeskusteluun, ja kestävän kouluruokailun kokeilut

Professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus

Suomalaiset ja kasvikset: mikä on muuttunut ruokavalioissa, asenteissa ja mediassa?

Professori Piia Jallinoja, Tampereen yliopisto

12:45 – 12:50 Jakautuminen työryhmiin
12:50 – 14:05  

Ryhmätyö: Kasvisruokapainotteisemman ruokajärjestelmän toteutumismahdollisuudet ja esteet

14:05 – 14:25 Kahvitauko
14:30 – 15:25  

Ryhmätyö: Kasvisruokapainotteisemman ruokajärjestelmän kausaalisuhteiden, keskeisten toimijoiden ja vaadittujen toimenpiteiden tunnistaminen

15:30 – 16:00  

Yhteenveto ja loppusanat

Professori Pekka Jokinen

 

Lisätietoja: Mia Pihlajamäki, mia.pihlajamaki@tuni.fi