POPRASUS-hankkeessa tehdään paitsi tieteellistä analyysiä, myös käytännön kokeiluja kestävän ruokailun edistämisestä kouluruokailussa. Kerromme tuloksistamme sekä tieteellisissä julkaisuissa että yleistajuisissa artikkeleissa, blogeissa ja muissa julkaisuissa.

Julkaisut ja blogit

POPRASUS-hanke ja tutkijat mediassa

Tutkijat mediassa