poprasus-tutkijat-rajattu

POPRASUS-konsortion tutkijat hankkeen käynnistyspalaverissa Suomen ympäristökeskuksessa syyskuussa 2016. Takarivissä vasemmalta: Minna Santaoja, Marja Salo, Minna Kaljonen, Mikko Jauho ja Pasi Pohjolainen. Edessä: Satu Laakso, Mari Niva, Piia Jallinoja, Annukka Berg, Markus Vinnari ja Pekka Jokinen.


Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Professori Pekka Jokinen, hankkeen vastuullinen johtaja
Pekka.T.Jokinen@tuni.fi

Dosentti Markus Vinnari, osahankkeen johtaja
Markus.Vinnari@helsinki.fi

Pasi Pohjolainen, väitöskirjatutkija
pasi.j.pohjolainen@utu.fi

Turku Institute for Advanced Studies (TIAS), Turun yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

HT Minna Santaoja, tutkijatohtori
minna.santaoja@utu.fi

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Professori Piia Jallinoja, osahankkeen johtaja
piia.jallinoja@staff.uta.fi

FT Elviira Lehto, tutkijatohtori
elviira.lehto@staff.uta.fi

VTT Tiina Arppe, yliopistotutkija
tiina.arppe@staff.uta.fi

Dr Maria Ehrnström-Fuentes, tutkijatohtori, 1.9.2018 alkaen Hankenilla
maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi


Suomen ympäristökeskus, SYKE

Professori Eeva Furman, osahankkeen johtaja
eeva.furman@ymparisto.fi

HT Minna Kaljonen, erikoistutkija
minna.kaljonen@ymparisto.fi

HT Taru Peltola, erikoistutkija
taru.peltola@ymparisto.fi

Marja Salo, tutkija
marja.salo@ymparisto.fi

Marita Kettunen, korkeakouluharjoittelija
marita.kettunen@ymparisto.fi


Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus

VTT Mikko Jauho, yliopistotutkija
mikko.jauho@helsinki.fi

Professori Mari Niva
mari.niva@helsinki.fi