poprasus-tutkijat-rajattu

POPRASUS-konsortion tutkijat hankkeen käynnistyspalaverissa Suomen ympäristökeskuksessa syyskuussa 2016. Takarivissä vasemmalta: Minna Santaoja, Marja Salo, Minna Kaljonen, Mikko Jauho ja Pasi Pohjolainen. Edessä: Satu Laakso, Mari Niva, Piia Jallinoja, Annukka Berg, Markus Vinnari ja Pekka Jokinen.


Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Professori Pekka Jokinen, hankkeen vastuullinen johtaja
Pekka.Jokinen@tuni.fi

Dosentti Markus Vinnari, osahankkeen johtaja
Markus.Vinnari@helsinki.fi

Pasi Pohjolainen, väitöskirjatutkija
pasi.j.pohjolainen@utu.fi

Mia Pihlajamäki, väitöskirjatutkija
mia.pihlajamaki@tuni.fi

Turun yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

HT Minna Santaoja, tutkijatohtori
minna.santaoja@utu.fi

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Professori Piia Jallinoja, osahankkeen johtaja
piia.jallinoja at tuni.fi

Tutkimusryhmässä ovat työskennelleet tutkijoina hankkeen eri vaiheissa:
Elviira Lehto (elviira.lehto  at helsinki.fi), Maria Ehrnström-Fuentes (maria.ehrnstrom-fuentes at hanken) sekä Tiina Arppe (tiina.arppe at helsinki.fi)


Suomen ympäristökeskus, SYKE

Professori Eeva Furman, osahankkeen johtaja
eeva.furman@ymparisto.fi

HT Minna Kaljonen, erikoistutkija
minna.kaljonen@ymparisto.fi

HT Taru Peltola, erikoistutkija
taru.peltola@ymparisto.fi


Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus

VTT Mikko Jauho, yliopistotutkija
mikko.jauho@helsinki.fi

Professori Mari Niva
mari.niva@helsinki.fi