Arvioimme kestävän ruokavalion muutospotentiaalia tuomalla eri osahankkeiden tulokset yhteen. Tämä työ etenee temaattisesti. Järjestämme myös dialogisen työpajan, jossa testaamme tutkimustuloksistamme työstämiämme politiikkasuosituksia eri politiikkasektorien edustajien sekä tutkimuspartneriemme kanssa.