vege_vai_liha_yksilövalinta

Kasvissyönnin yleistyminen näkyy myös
kauppojen esillepanossa (Kuva, Mari Niva)


Osahankkeen aiheet ja tutkijat:
Veganismi, kasvisruoka: Piia Jallinoja (Tampereen yliopisto), Elviira Lehto (Tampereen yliopisto), Mari Niva (Helsingin yliopisto)
Hyönteisruoka: Mari Niva (HY), Tiina Arppe (Tampereen yliopisto)
REKO-ruokapiirit: Maria Ehrnström-Fuentes (Hanken/Tampereen yliopisto), Mikko Jauho (Helsingin yliopisto), Piia Jallinoja

Ruokatottumukset moninaistuvat niin Suomessa kuin muuallakin länsimaissa, ja erilaiset ekologisuutta painottavat ruoan tuotannon menetelmät ja syömisen tavat herättävät entistä enemmän kiinnostusta. Näistä esimerkkejä ovat kasvissyönnin ja veganismin sosiaalisen ja kulttuurisen hyväksyttävyyden kehitys viime vuosina, erilaisten ruokapiirien määrän kasvu sekä hyönteissyönnin nousu mahdollisena pidetyksi tulevaisuuden ruokakäytännöksi. Näihin ja muihin ympäristövaikutuksia painottaviin ruokakäytäntöihin osallistuvia kuluttajia ja kehittäjiä voidaan pitää ympäristötietoisen syömisen edelläkävijöinä. Samalla käytäntöihin liittyy usein myös muita pyrkimyksiä, kuten syömiseen liittyvän mielihyvän ja ruoan laadun korostumista.

Tässä osahankkeessa tutkitaan, miten veganismin, REKO-ruokapiirien ja hyönteissyönnin kaltaisissa edelläkävijäryhmissä omaksutaan ja juurrutetaan arkeen erilaisia kehkeytymässä olevia ekologisia syömisen tapoja. Tutkimuksen teoreettinen tausta on edelläkävijyyden ja innovaatioyhteisöjen, poliittisen kuluttajuuden ja käytäntöjen tutkimuksessa. Tarkastelemme, millaista muutospotentiaalia erilaisiin tarkasteltaviin syömisen käytäntöihin sisältyy, miten kuluttajat ja kehittäjät ottavat käyttöön, soveltavat ja muokkaavat ekologisia käytäntöjä sekä miten erilaisia syömiseen liittyviä yhteisöllisiä ja yksilöllisiä tavoitteita sovitetaan yhteen. Luonteeltaan erilaiset ryhmät tuottavat kokonaisuutena aineiston, joka kertoo yksittäisten ryhmien analyysia rikkaammin kestävämpien syömisen tapojen rationaliteeteista, muotoutumisesta ja muutoksen mahdollisuuksista.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ja aineistoina käytetään kuluttajien ja muiden ekologisten syömisen käytäntöjen kehittämiseen osallistuvien edelläkävijöiden haastatteluja, osallistuvaa havainnointia, julkisia dokumentteja internetissä ja muualla, kuten blogeja, yhteisöjen nettisivuja ja twitter-postauksia.